OS NOSOS SERVIZOS DENDE 1985

Unha ampa gama de servizos de TRANSPORTE SANITARIO e ATENCIÓN DO PACIENTE, tanto a empresas y administración pública, así como a particulares.

Dispoñibilidade de  viaxes nacionais e internacionais

  • Servizo médico de emerxencia (UVI móbil).

  • Transporte de vítimas de accidentes.

  • Traslados interhospitalarias

  • Transporte rehabilitación.

  • Consultas domiciliarias.

  • Ambulancias colectivas.

  • Ambulancias individuais.

  • Planificación de viaxes hospitalarias.

  • Servizos médicos e ATS.

TRANSPORTE DE ATENCION DOMICILIARIA

Cada vez máis demandado, o noso servizo de transporte de atención domiciliaria, permite que ATS e médicos desprácense a viviendas e outros lugares para a atención, cura e aplicación de tratamentos para persoas con pouca movilidad ou imposibilitación de desprazamentos.

Nada mellor que ser atendido no teu propio domicilio.