EN TODO O TERRITORIO NACIONAL

O ámbito da nosa actividade iníciase na cidade de Vigo (Pontevedra), ofrecendo cobertura completa á Comunidade de Galicia e estendéndose ao resto de España

Por suposto, sen deixar atrás a nosa calidade no servizo de transporte de pacientes e persoal sanitario.

EN TODO O TERRITORIO NACIONAL

O ámbito da nosa actividade iníciase na cidade de Vigo (Pontevedra), ofrecendo cobertura completa á Comunidade de Galicia e estendéndose ao resto de España

Por suposto, sen deixar atrás a nosa calidade no servizo de transporte de pacientes e persoal sanitario.